Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Pre inšpiráciu náš permakultúrny dizajn


Inšpirovať sa, odpichnúť sa, zamyslieť sa…

…náš permakultúrny dizajn, z ktorého možno budete vedieť čerpať aj vy. Potrebovali sme k nemu vypracovať podklady pre našu dizajnérku Patríciu Černákovú – ZRUŠ tabuľku, v ktorej sme jej opísali všetko čo raz, dokonca skutočne raazz…budeme chovať (Z), pestovať (R), robiť (Udalosti), budovať (Štruktúry). Na základe tejto tabuľky, niekoľkotýždňového zbierania informácii o pozemku (meteorologické, historické a pôdne) a päť hodinové dizajnovania už priamo nad výkresom, sme dospeli k tomuto konceptu, ktorý nádherné stvárnila Patrícia Černáková vo vlastnoručnej kresbe.

Viac k permakultúrnemu dizajnu a existujúcej záhrade nájdete v článkoch:

Ako pracujú odborníci

Permakultúra je vlastne zdravý sedliacky rozum

Záhrada tak trochu, dosť, inak

Záhrada s úžasnou atmosférou

Pre inšpiráciu náš permakultúrny dizajn

Tiež sa ti môže páčiť

Previous
Next

Get the latest articles

Subscribe to our notifications and be the first to know about our offers and articles.

Follow us: