Vzdelávanie LifeStart 2020

uvod lifestart

Ako všetky naše projekty, aj tento si nás našiel, rovnako ako lektorovanieknihyfilmHomeReset. Nebolo to z našej hlavy, ale ako vždy impulz od ľudí…

Naše tri deti Jakub, Maroš a Matej boli 4 – 2 roky súčasťou vzdelávacej skupiny Svetoškola. Po zániku skupiny nám členka skupiny a vzácna kamarátka Katka prehovorila do duše: „Kto iný má pokračovanie vzdelávacej skupiny prevziať. Máte najviac detí! 😀 A na ich vzdelaní vám príliš záleží, aby ste ich dali do klasickej školy a škôlky. Ste mladí, máte drive a viete nakopnúť veľké projekty.“ A tak sa stalo.

Nás životný reštart zmenil naše nastavenie vo všetkých oblastiach života. Od stravovania cez bývanie, pohyb až po veľmi dôležité vzdelávanie. Naším zámerom je viesť deti a pripraviť ich pre život tak, aby sa vďaka dobrému štartu vyhli prípadnému reštartu.

A tak sme založili vzdelávaciu skupinu LifeStart, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom navštevujúcim prvý stupeň ZŠ v rámci domáceho vzdelávania a starostlivosť pre deti od troch rokov. Nie každý rodič si môže dovoliť zostať s dieťaťom doma, aby mu umožnil individuálny prístup, vedenie a učenie sa inak. Na to mame náš tím neustále sa školiacich tútorov. Deti sú zapísané v kmeňovej základnej škole v rámci domáceho vzdelávania. Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke www.lifestart.sk 

Vzdelávanie LifeStart 2020

Nie je jedno, ako sa dieťa narodí. Prvý nádych a prvé hodiny ho ovplyvňujú veľkú časť života. Nie je jedno, aké detstvo dieťa prežije. Ovplyvňuje to jeho osobnosť, životaschopnosť a tiež imunitu. Nie je jedno, aký štart do života dáme deťom. Prvé roky života sú pre nich kľúčové, pretože sa učia, ako v našom svete fungovať. Ako? Ako si budovať vzťahy? Najprv s rodičmi, neskôr s kamarátmi a raz s partnerom. Ako rozpoznať kto som a čo chcem v živote robiť? Čo všetko dokážem, viem si vymyslieť, obhájiť a zrealizovať? Zaujímavé otázky, ktoré deti pre reálny život, v ktorom nachádzajú spokojnosť, silu, lásku a zdravie, potrebujú mať zodpovedané. V našej vzdelávacej skupine sa okrem učiva zameriavame práve na tieto oblasti.

Štart do života

V krásnom prostredí nádherného parku Budmerického kaštieľa.

V dennodennom kontakte s prírodou a zvieratami, o ktoré sa s deťmi staráme.

V láskyplnom a rešpektujúcom prostredí, ktoré vytvárame s jedinečnými tútormi.

Dobrý štart do života, ktorý je kľúčom ku šťastiu.

Dobrý štart zaručí, že život nebude musieť prejsť reštartom.

Vzdelávanie LifeStart 2020Filozofia 

Naše zameranie nesie prvky lesnej a prírodnej škôlky a školy s aplikovaním permakultúrnych princípov. Okrem základného povinného vzdelania sme každý deň v prírode a v kontakte so zvieratami. Pobyt v prírode pozitívne vplýva na nervovú sústavu, správny psychický a fyzický vývoj detí. Prostredníctvom budovania vzťahu so zvieratkami, o ktoré sa deti starajú, rozvíjajú dôležité sociálne zručnosti, ako schopnosť cítiť, súcitiť, tiež sa učia zodpovednosti, kolobehu života a naberajú praktické skúsenosti pre ozajstný život. 

Deti vedie tím skúsených tútorov, ktorí sú výnimoční tým, že neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji, aby deťom poskytli odborné aj srdcom láskavé a rešpektujúce prostredie. Každý týždeň majú koučing so skúsenou psychologičkou a lifekoučkou. Raz do mesiaca majú školenie nenásilnej komunikácie. Vďaka týmto skúseným odborníčkam vieme zaručiť vysokú kvalitu vedenia detí a nepriamo nimi aj rodičov. Súčasťou našej filozofie je prijímať každé dieťa také, aké je,  aby mohlo byť vďaka tomu samé sebou, autentické. Je to základ pre to, aby dokázalo vidieť svoju hodnotu, nachádzať odpovede na otázky kto som, kam smerujem a čo chcem v živote žiť. 

Deťom poskytujeme základný prehľad, ktorý je vyžadovaný pri preskúšaní kmeňovou školou, a to hravým spôsobom, cez skúsenosť, YouTube videá či dokumentárne filmy, rôzne aplikácie pre podporu vzdelávania. To všetko tak, aby deti nemuseli memorovať, ale cez emóciu a zážitok sa im informácie ukladali do dlhodobej pamäti. 

V neposlednom rade je našou filozofiou pripraviť deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia. Preto okrem všetkého spomenutého deti učíme základným činnostiam dôležitým pre bežný život ako pečenie chleba, dojenie kozy, vyrábanie jogurtov, syra alebo jednoduchých nástrojov pre pobyt v prírode. Máme k tomu úžasné domáce prostredie na vidieku.  

Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke www.lifestart.sk 

Súvisiace články

Niečo o nás: Ako sme rozbehli odvážne projekty 

O zaniknutej Svetoškole: „Škola“, v ktorej sa deti učia byť samy sebou

Naše deti a škola: Cestujeme, nemáme domáce úlohy, vzdelávame doma aj v komunite

Prečo je príroda dôležitá pre denný život detí: Keby deti mohli stráviť pol detstva na strome, tak to urobia

Záleží nám na zdravom prostredí pre deti Čím deti obklopíme, ovplyvníme ich zdravie aj vzťahy

Desať tipov pre zdravú a hravú detskú izbu

Príbeh detí z Nového Zélandu: Život bez školy

Ako vytiahnuť deti von od tabletov