Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

Text a foto: Zuzana Matúšová Girgošková

Bývanie v dreveniciach, kúrenie v peci, varenie na ohni. Krásna romantika, ktorú vytlačil komfort. Z domov sa vytratili prírodné materiály aj primitívne zariadenie. Nastúpili nové konštrukcie a materiály. Tie so sebou priniesli aj nové technológie. Vznikol aj nový pojem ako inteligentný dom, ktorého cieľom je docieliť vysoký komfort, aby sa nám bývalo určitým spôsobom príjemne a zdravo. Medzi technológie, ktoré zabezpečujú vysokú mieru komfortu a zdravej klímy patrí rekuperácia. Systém, ktorý udržiava výmenu vzduchu v interiéri. Ešte donedávna som bola proti tomu, aby mi vzduch v dome kontroloval nejaký prístroj. Dnes je môj názor iný. Prečítajte si rozhovor s odborníkom na rekuperácie Ing. Adamom Brestovským, ktorý v ňom objasňuje, prečo sa do rekuperácie oplatí ísť, ale aj aké sú jej úskalia.


Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

Technológia rekuperácie je na trhu už pomerne dlho, no napriek tomu o nej vedia hlavne vlastníci pasívnych domov alebo novostavieb. Môžete nám na úvod vysvetliť, o aký systém ide?

Ide o riadené vetranie. Rekuperácia zabezpečuje hygienickú výmenu vzduchu v rámci nejakého priestoru. Zariadenie nasáva čerstvý vzduch zvonku a odsáva vydýchaný vzduch zvnútra. Aby nedochádzalo k tepelným stratám, teplom z vydýchaného vzduchu sa ohrieva studený čerstvý. Tým sa zabezpečuje neustále čerstvý vzduch a zdravá klímu. To, že niečo také na trh prišlo, je výsledkom nových skladieb konštrukcií, ktoré potláčajú prirodzené vetranie, napríklad cez konštrukciu, cez izolačné okná a podobne. Z toho vyplýva, že je stále väčšia potreba zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom. Ako odznelo v otázke, rekuperácia je ako každá nová technológia potláčaná a ľudia jej spočiatku neveria. Podobne to takto bolo so solárnymi panelmi alebo s tepelnými čerpadlami. Dnes sa vlastnením týchto technológií ľudia naopak chvália.

Ako som spomenula v prvej otázke, túto technológiu si inštalujú väčšinou vlastníci pasívnych domov. Tie sú vysoko vzduchotesné, často s neotváranými oknami, aby nedochádzalo k úniku tepla. Hodí sa rekuperácia aj do štandardných domov či bytov? Dá sa inštalovať aj dodatočne do už existujúcej nehnuteľnosti? 

Rekuperácia sa dá inštalovať aj do starších objektov, ale vyžaduje si to stavebný zásah do priestoru. Zariadenie má rozvody vzduchotechniky, ktoré je potrebné inštalovať. Existuje však aj možnosť minimálnych zásahov, a to navrhnutím lokálneho zariadenia – jednou vetracou jednotkou.

Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

Ing. Adam Brestovský

Vyštudoval STU odbor TZB. Pre STIEBEL ELTRON pracuje päť rokov ako referent podpory systémovej techniky. Od začiatku sa venuje obnoviteľným zdrojom, tepelným čerpadlám a rekuperáciám. Keďže v oblasti rekuperácií má na starosti technickú podporu, servis aj komunikáciu s koncovým zákazníkom, je to človek, ktorý ovláda ako projekciu, tak aj realizáciu zariadení.

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom rozvody vzduchotechniky?

Je to potrubie. Rovnaký princíp trubiek ako tých, ktoré je nutné priviesť k radiátoru. Len kúrenárska trúbka má centimeter, čo je rozdiel oproti tej, ktorou potrebujeme priviesť vzduch do miestnosti, keďže tá môže mať od sedem centimetrov (najčastejšie okolo desať). Závisí to od typu potrubia, či ide o plastové kanalizačné alebo najčastejšie tzv. spiro potrubie.

Kde sa hodí rekurperácia a kde nie?

Rekurperácia má zmysel v každom objekte. Ľudia rozmýšľajú nad tým, ako si znížiť náklady. Začínajú zatepľovaním, vymieňajú plastové okná, no s tým nastáva nová situácia – veľká vlhkosť a plesne. Vzniku vlhkosti nevieme zabrániť, lebo sa vytvára stále dýchaním, varením, praním. Teda vetrať musíme. Rozdiel medzi vetraním otvoreným oknom a rekuperáciou je vo financiách. Každé otvorenie okna stojí už pri 2 cm jeho pootvorenia 45 centov tým, že unikne teplo, ktoré sme museli vyrobiť. Aby sme dosiahli optimálnu pohodu, mali by sme vetrať trikrát denne. Toľko strácame denne klasickým vetraním a približne toľko môžeme ušetriť rekuperáciou.

Teda v zime teplo nevyvetráme, ale zostáva doma. Koľko sa reálne dá ročne ušetriť pri klasickom rodinnom dome alebo byte?

Tepelné straty sa delia na dve zložky. Prvá je prestupom tepla z obvodových stien, strechy, podlahy či okien a druhá je vetraním. Teplo, ktoré stratíme vetraním predstavuje 40 až 50 percent, čo je skoro polovica vyrobeného tepla. Ak vďaka rekuperácií nemusíme tento objem dávať do kúrenia. Znamená to, že kúrime o polovicu menej. Aby to tak aj naozaj fungovalo je dôležité, aby bola rekuperácia správne navrhnutá a inštalovaná.

Rekuperácia by mala byť neustále zapnutá. Nemala by sa vypínať ani počas dovolenky mimo domova, aby potrubiami pravidelne prúdil vzduch a nezanášali sa. Koľko elektrickej energie rekuperácia ročne minie?

Rekuperčané jednotky tvoria ventilátory, ktoré majú veľmi malé príkony. Bavíme sa o príkone 100 W na jednu jednotku. Za celý deň spotrebuje zariadenie 2,4 kW, čo pri bežnej tarife 14 centov predstavuje niečo vyše 30 centov. Čo je stále menej ako pri vetraní otváraním okna. Samozrejme, dnes sú zariadenia tak sofistikované, že majú nočný režim, denný alebo prevádzku zvýšenú v prípade nejakej návštevy, kedy je v priestore viac ľudí. Počas dovolenky môžete mať nastavený spomínaný nočný režim a keď prídete domov, neprekvapí vás pokazený vzduch.

Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

Spomínali sme zanesené potrubia a na to nadväzuje otázka údržby. Ak má nejaký vydýchaný vzduch s CO2, alergénmi, vlhkosťou a pachmi niekam vychádzať a čerstvý sa privádzať, chce to asi aj udržiavanie čistého potrubia. Čo všetko to znamená?

To je jedna z nevýhod. Ľudia, ktorí si rekuperáciu inštalovali pred piatimi rokmi zistia, že je stále málo firiem, ktoré ponúkajú čistenie ventilačného systému. Na druhej strane netreba podceniť používanie a výmenu filtrov. Vďaka filtrom zostávajú alergény a nečistoty na nich a nie v potrubí. Potrubie, ktorým je vzduch privádzaný, je fakticky čisté. Zanáša sa to, cez ktoré sa odsáva vydýchaný vzduch z domácnosti. Keďže tieto potrubia nie sú prepojené, nemá sa čím potrubie s čistým vzduchom zaniesť. V každom prípade, aby nedochádzalo k nejakému roseniu a vzniku plesní či baktérií v potrubí, je dobré, keď potrubím neustále prúdi vzduch. Stačí nízky výkon nočného režimu.

Aká je teraz situácia so servisom a čistením potrubia rekuperácie na Slovensku?

Tým, že je na Slovenku zatiaľ malý dopyt po čistení a servise rekuperácie, je aj málo firiem, ktoré to robia. Druhý problém, ktorý môže nastať, spočíva v zlom návrhu rekuperácie, v ktorom na servis nebolo vôbec myslené. Mali sme už klienta, ktorý si chcel dať potrubia vyčistiť, ale firma priamo na mieste zistila, že nemá servisný prístup ani k zariadeniu, ani k potrubiu. Rád by som všetkých preto upozornil, aby ľudia nepodcenili dobrý návrh a dobrého projektanta rekuperácie. Ako to platí pri celej technológie domu, ak je technológia zle navrhnutá, je pekná obálka k ničomu, lebo srdce domu nefunguje.

Koľko stojí výmena filtrov alebo revízia potrubia?

Neviem koľko stojí revízia. Je dobré informovať sa u konkrétnej firmy. Výmena bežných filtrov nestojí veľa. Sada filtrov triedy G4 alebo G3 stojí 1.50 eur, potrebujeme dve, teda výmena stojí tri eurá. Kontrolu filtrov je dobré robiť približne každé tri mesiace a podľa potreby ich vymeniť. Jemné filtre na zachytávanie spomínaných peľov pre alergikov stačí meniť na začiatku a konci peľovej sezóny, teda dvakrát do roka. Výmenu filtrov človek bežne zvládne, je to náročnosť ako pri výmene žiarovky.

Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

K rekuperácii sa viažu klasické otázky ako hlučnosť. Veď musí byť neustále zapojená a ventilácia vydáva určitý zvuk. Pokročila technológia v otázke hlučnosti a sú to už len neopodstatnené obavy, alebo je nutné zvážiť jej umiestnenie vrámci domu?

Z každého rožka troška. Hlučnosť závisí od prietoku vzduchu, to isté platí aj pre prietoky vody vo vodovodných potrubiach alebo kanalizáčných. Technológia postupuje ďalej, tým že sa znižujú prietoky. Pri rekuperácií je na výustke 20db, nočný útlm má 35 db, čo je ďaleko pod hranicou hluku v priestore. Na samotné jednotky sa používajú zvukovo izolačné materiály a tlmiče hluku. Skôr ako obavu z hlučnej prevádzky zariadenia, by som videl výhodu z odhlučnenia domu či bytu od hluku z ulice vďaka rekuperácií. Ak bývate na rušnej ulici a nemusíte vetrať cez otvorené okná, ale riadeným vetraním, tak máte v byte aj čerstvý vzduch, aj ticho.

Väčšinou mužov, ktorých inteligentné domy zaujímajú, rekuperácia nadchne. Menej priaznivo sú pre ňu naklonené ženy. Napríklad ako som bola ja. Prekážalo mi, že niečo má riadiť vzduch, ktorý dýcham. Aké argumenty by ste zhrnuli pre manželky nadšencov rekuperácie, aby sa nebáli do tohto systému výmeny vzduchu ísť?

Z môjho pohľadu je to len neopodstatnený strach z niečoho nového. Výhody aké pre ženu a domácnosť plynú sú tie, že sa tvorí menej prachu, nevznikajú plesne a prostredie pre život baktérií. Práve naopak, pre ženy je rekuperácia uľahčenie prác okolo údržby domácnosti.

Otázka, ktorá brázdila mojou hlavou bola, či je to zdravé?

Mimoriadne vhodná je rekuperácia pre alergikov, ľudí s dýchacími problémami, astmou. Rekuperáciou so špeciálnymi filtrami vieme napríklad odbúrať pele. Dospelý, ale aj dieťa má takto aspoň doma pohodu, keďže neprichádza do kontaktu s peľmi. Je to oslobodzujúce mať pokoj od nepríjemných príznakov alergie. Zvyšuje to kvalitu bývania aj života. Máme zákazníkov, ktorí sa šli počas dvoch období v roku zadusiť, odkedy majú rekuperáciu, vedia aspoň doma fungovať normálne.

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Ako zdravo vetrať, aby sme nebývali v igelitovom vrecku

Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Čo najviac ušetrí peniaze?

Najlepšie teplo je to, ktoré netreba vyrobiť

Technologické „vychytávky” mobilného domu

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

INFO K SERIÁLU: Moderné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa

Riešiť dnes bývanie nie je otázkou už len nejakých múrov a strechy nad hlavou. Konštrukcie, materiály, techniky realizácie už tak pokročili, že nevyhnutnosťou sa stáva aj nová oblasť bývania – technológie a tzv. inteligentné domy a byty. Keby som nežila s mojim manželom, projektantom technického zariadenia budov, s určitosťou by som nevidela dôležitosť tejto témy, ako väčšina ľudí, ktorí si potrebujú riešiť bežné žitie. Dôvodom je aj to, že vyznať sa vo všetkých tých technológiách, je na zbláznenie. Spolu s Jančim sme preto pripravili túto tému, tak, aby dala každého do obrazu  a správne vám poradila, do čoho sa oplatí ísť, čo je dnes nevyhnutnosť a čo z množstva trendov a noviniek je nerentabilná investícia. V seriáli Moderné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa vám predstavujeme ďalší praktický článok.

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: