Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutne nutné osobné údaje po nevyhnutne nutnú dobu. Zoznámte sa, prosím s tým, aké údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. KTO JE SPRÁVCA?  Ing. Ján Matúš EcoEnergy, so sídlom Štefanová 161, 900 86 Štefanová, SLOVENSKO. IČO: 43 852 416, DIČ: 10 74 32 25 13. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú. Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú www.lifereset.sk

2. Ako ma môžete kontaktovať? Ak budete mať akékoľvek otázky na ochranu svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese info@lifereset.sk. Radi vám na vaše otázky odpovieme.

3. AKÉ osobné údaje spracovávajú A PREČO?
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok • meno a priezvisko, • e-mailová adresa, • telefónne číslo, • poštová adresa, • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov), • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe Vaše meno, priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, fakturačné údaje, popr. telefónne číslo potrebujeme k účelu plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do online programov a informácie k prezenčným kurzom.
Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, vašu e-mailovú adresu potrebujeme tiež na zabezpečenie organizácie daného webináre. – vedenie účtovníctva
Ak si objednáte produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov. Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru do času, kedy zrušíte odber letákov, ktorý môžete urobiť v každom zaslanom newsletteri.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Fotografie a video záznamy zo seminárov
Na niektorých našich živých akciách (školeniach, seminároch, workshopoch a pod.) Kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzov či prezenčných kurzov. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by šlo o referenciu, a to iba na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojím vyhlásením alebo zmluvou. Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva. Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie reklamy. Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

5. IP, COOKIES A INÉ ONLINE Identifikátor Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. Cookies používame na nasledujúce účely: • fungovanie webových stránok, • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach, • prevádzka affiliate programu, • cielenie reklamy, aby sme vás neotravovali príspevky, ktoré vás nezaujímajú.
Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilie. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovské stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovanie súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovanie osobných údajov. Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 .

GDPR: Je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.
Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovské aplikáciu. Ako zablokovať ukladanie cookies? Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách: • Internet Explorer: windows.microsoft.com • Google Chrome: support.google.com • Mozilla Firefox: support.mozilla.org • Opera: help.opera.com • Safari: support.apple.com Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľovi: Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia . Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločností Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia .

6. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

7. PRENOS DÁT mimo Európskej únie Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. VAŠE PRÁVA V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@lifereset.sk.

Máte právo na informácie
Ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až pre 3 otázky ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 100 Eur za jeden dotaz. Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovanie pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo namietať
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme vo strojovo čitateľné podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. Musíme evidovať vystavenej daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste sa na odber prihlásili alebo od nás získali vzdelávania zadarmo, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. Registrácia pre odber noviniek) vám je posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť
Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú platné od 1.7. 2023