Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

Dobrý štart do života je kľúčom ku šťastiu…

Nie je jedno, ako sa dieťa narodí. Prvý nádych a prvé hodiny ho ovplyvňujú veľkú časť života. Nie je jedno, aké detstvo dieťa prežije. Ovplyvňuje to jeho osobnosť, životaschopnosť a tiež imunitu. Nie je jedno, aký štart do života dáme deťom. 

Prvé roky života sú pre nich kľúčové, pretože sa učia, ako v našom svete fungovať. Ako? Ako si budovať vzťahy? Najprv s rodičmi, neskôr s kamarátmi a raz s partnerom. Ako rozpoznať kto som a čo chcem v živote robiť? Čo všetko dokážem, viem si vymyslieť, obhájiť a zrealizovať? Zaujímavé otázky, ktoré deti pre reálny život, v ktorom nachádzajú spokojnosť, silu, lásku a zdravie, potrebujú mať zodpovedané. 

V našej vzdelávacej skupine sa okrem učiva zameriavame práve na tieto oblasti.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

 

Štart do života

Kde?

V krásnom prostredí nádherného parku Budmerického kaštieľa

Na čerstvom vzduchu

V dennodennom kontakte s prírodou a zvieratami, o ktoré sa s deťmi staráme.


S priateľmi

V láskyplnom a rešpektujúcom prostredí, ktoré vytvárame s jedinečnými tútormi. 


Domáce vzdelávanie inak

Sme vzdelávacia skupina, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom navštevujúcim prvý stupeň ZŠ v rámci domáceho vzdelávania a starostlivosť pre deti od troch rokov. Nie každý rodič si môže dovoliť zostať s dieťaťom doma, aby mu umožnil individuálny prístup, vedenie a učenie sa inak. Na to mame náš tím neustále sa školiacich tútorov. Deti sú zapísané v kmeňovej základnej škole v rámci domáceho vzdelávania.

Naša filozofia

Naše zameranie nesie prvky lesnej a prírodnej škôlky a školy s aplikovaním permakultúrnych princípov. Okrem základného povinného vzdelania sme každý deň v prírode a v kontakte so zvieratami. Pobyt v prírode pozitívne vplýva na nervovú sústavu, správny psychický a fyzický vývoj detí. Prostredníctvom budovania vzťahu so zvieratkami, o ktoré sa deti starajú, rozvíjajú dôležité sociálne zručnosti, ako schopnosť cítiť, súcitiť, tiež sa učia zodpovednosti, kolobehu života a naberajú praktické skúsenosti pre ozajstný život.

Deti vedie tím skúsených tútorov, ktorí sú výnimoční tým, že neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji, aby deťom poskytli odborné aj srdcom láskavé a rešpektujúce prostredie. Každý týždeň majú koučing so skúsenou psychologičkou a lifekoučkou. Raz do mesiaca majú školenie nenásilnej komunikácie. Vďaka týmto skúseným odborníčkam vieme zaručiť vysokú kvalitu vedenia detí a nepriamo nimi aj rodičov. Súčasťou našej filozofie je prijímať každé dieťa také, aké je,  aby mohlo byť vďaka tomu samé sebou, autentické. Je to základ pre to, aby dokázalo vidieť svoju hodnotu, nachádzať odpovede na otázky kto som, kam smerujem a čo chcem v živote žiť.

Deťom poskytujeme základný prehľad, ktorý je vyžadovaný pri preskúšaní kmeňovou školou, a to hravým spôsobom, cez skúsenosť, YouTube videá či dokumentárne filmy, rôzne aplikácie pre podporu vzdelávania. To všetko tak, aby deti nemuseli memorovať, ale cez emóciu a zážitok sa im informácie ukladali do dlhodobej pamäti.

V neposlednom rade je našou filozofiou pripraviť deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia. Preto okrem všetkého spomenutého deti učíme základným činnostiam dôležitým pre bežný život ako pečenie chleba, dojenie kozy, vyrábanie jogurtov, syra alebo jednoduchých nástrojov pre pobyt v prírode. Máme k tomu úžasné domáce prostredie na vidieku.

Kde sa nachádza naša „domáca škola“?

Sídlime priamo v nádhernom parku Budmerického kaštieľa. K dispozícii máme útulnú, a pritom veľkú budovu, v ktorej máme spoločenskú miestnosť, tri učebne, ateliér a priestor pre škôlku. Chováme zajace, mačičku, kozu, sliepky, kačky a staráme sa o pávy.

Budmerice sú veľká a dobre vybavená obec. Sú križovatkou miest Trnava, Senec, Modra a Pezinok. Dobre dostupné aj autobusom. Deti môžu popoludní navštevovať rôzne krúžky novovzniknutej Základnej umeleckej školy. Nikam ich voziť nemusíte. V rámci dediny sa vedia bezpečne premiestniť do ZUŠ. Vo vedľajšej dedine, kam vedia deti prísť aj bicyklom, spolupracujeme s konskou farmou s možnosťou navštevovať krúžok jazdenia.

Budmerice a širšie okolie má nádhernú prírodu s množstvom turistických a cyklistických trás. Nespočetné možnosti pre pobyt v prírode.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

História

Naša vzdelávacia skupina je transformovaným pokračovaním vzdelávacej skupiny Svetoškola, ktorá existovala sedem rokov. Kríza spôsobená ochorením Covid-19 ohrozila jej ďalšie fungovanie. Svetoškolu vybudovali jedinečné líderky, ktoré vďaka neustálej práci na sebe, absolvovaní množstva medzinárodných kurzov, vybudovali nadčasový systém vedenia a vzdelávania detí. Svoje skúsenosti odovzdali ďalej práve nám, aby mohlo alternatívne vzdelávanie pokračovať ďalej. Úprimne im ďakujeme za podporu, vedenie a skúsenosti, vďaka ktorým sme mohli v novom nastavení vzniknúť. Za to všetko, čo nám odovzdali, sme nemuseli začínať „s holým zadkom“ ako experimentálny koncept. Môžeme vedome prehlásiť, že sme skupina, ktorá má dlhoročné skúsenosti v tom, ako viesť deti inak.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

Prvý stupeň domáceho vzdelávania

Deti v Lifestart majú možnosť denne zažívať celé spektrum zážitkov, z ktorých čerpajú vedomosti, skúsenosti a zručnosti použiteľné v reálno živote. Vytvárame pre nich prirodzené prostredie plné výziev tým, že sa stretávajú deti rôzneho veku. Tým, že sa strieda čas pokoja pri vzdelávaní sa a čas aktívneho pohybu v prírode a pri starostlivosti o zvieratá. Tým, že naberajú povinné vedomosti a zároveň praktické skúsenosti z vykonávania domácich prác či majstrovania. Tým, že skúsení a školení tútori ich vedú, ako pracovať s emóciami, svojimi zrelými aj nezrelými stránkami osobnosti. Tým, že im vytvárame bezpečné a intímne prostredie, kde môžu hľadať, kto sú.

Denný program

Brány otvárame o 7.00 h , keď majú deti priestor na socializáciu, hranie sa či vyrozprávanie.

8.00 h – 9.45 h
Začíname ranným kruhom, pri ktorom sa deti a tútori privítajú a povedia si o plánoch dňa a vypočujú si deti. Nasleduje študijný blog zameraný na čítanie, písanie a počítanie, teda slovenský jazyk a anglický jazyk, matematiku. Deti sa učia podľa rozvrhu a ročníkov v skupinkách. Zaručený je individuálny prístup a vedenie k samostatnosti. Čím staršie deti, tým viac majú samostatnej práce a práce v skupinách aj skrz ročníky. Bežne sa v živote, či už v práci alebo medzi kamarátmi, nestretávame len s ľuďmi rovnakého veku. Spoluprácou detí rôzneho veku sa pripravujú na skutočný život a rôznorodosť názorov. Navzájom si pomáhajú, čo sa aj v Svetoškole ukázalo ako jeden z najkrajších a najefektívnejších spôsobov napredovania.
9.45 h – 11.30 h
Desiata a po nej sa deti podľa rozdelenia úloh starajú o zvieratá, vodu, krmivo, maznanie sa či upratovanie. Časť detí podniká výlet do prírody. Každý deň chodíme s deťmi na prechádzky do nádherného parku Budmerického kaštieľa, do lesa, k budmerickým jazerám či bicyklom až na impozantný hrad Červený Kameň a do okolitej nádhernej prírody. Von sa snažíme chodiť každý deň, za každého počasia. Otužujeme.
11.30 h – 12.30 h
Obed
12.30 h – 14.00 h
Študijný blog zameraný na prírodné vedy, zaujímavosti, katastrofy, mýty a báje
14.00 h – 16.00 h
Kreatívny ateliér, pečenie, varenie, majstrovanie
16.00 h – 16.30 h
Vyzdvihnutie detí
Previous slide
Next slide

Denný harmonogram má na každý deň svoj rozvrh, projekty a témy, ktorým sa deti venujú.

Príspevok na vzdelávanie

Minimálny príspevok na vzdelávanie v našej skupine predstavuje 330 eur so stravou na dieťa. Ak môžete a chcete prispieť viac, pomôže nám to v rozvíjaní sa ďalej.

Ak má rodina u nás dve a viac detí, príspevok na každé ďalšie dieťa je nižší. Dve deti 450 eur, tri deti 550 eur, štyri deti 600 eur.

Z príspevku sú hradené režijné náklady na fungovanie vzdelávacej skupiny.

 Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

 

Deti od 3 rokov

Zdravý, láskavý a spokojný štart do života poskytujeme už tým najmenším. Cieľom je vychovať celú generáciu autentických a svojej hodnoty si vedomých detí. Preto k nám neodmysliteľne patria aj deti od 3 rokov. Deti môžu po 6. roku kontinuálne prejsť do vzdelávacej skupiny alebo aj nastúpiť do klasickej základnej školy. Prečítajte si našu filozofiu, z ktorej vychádza aj detská skupinka. O detičky sa starajú dve do práce dušou a srdcom vložené tútorky, ktoré rovnako ako staršie deti, vedú deti k láske k prírode, zvieratám, bežným domácim a záhradným prácam a užívaniu si detstva hrou.

 

Harmonogram škôlky

Ranný kruh na privítanie sa a porozprávanie si, aký bude program dňa.

 

7.00 h – 7.30 h
Otvárame skupinku
7.30 h – 8.00 h
Voľná hra
8.00 h – 8.15 h
Ateliér – tvoríme s hlinou keramiku, batikovanie, maľovanie a i.
9.30 h – 10.00 h
Desiata
Click Here
10.00 – 11.30 h
Starostlivosť o zvieratká a výlet do prírody
11.30 h – 12.30 h
Obed a rozprávka
12.30 h – 14.00 h
Poobedný odpočinok
Click Here
14.00 – 16.00 h
Domáce práce – pečenie koláčikov, chleba, tvorenie s drevom a voľná hra
Previous slide
Next slide

 

Príspevok na vedenie detí

Minimálny príspevok na vedenie detí predstavuje 330 eur so stravou. Ak môžete a chcete prispieť viac, pomôže nám to rozvíjať sa ďalej.

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v skupinke najmenších alebo starších detí, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

 

Ako sme sa dostali k domácemu vzdelávaniu 

Ako všetky naše projekty, aj tento si nás našiel, rovnako ako lektorovanieknihyfilmHomeReset. Nebolo to z našej hlavy, ale ako vždy impulz od ľudí…

Naše tri deti Jakub, Maroš a Matej boli 4 – 2 roky súčasťou vzdelávacej skupiny Svetoškola. Po zániku skupiny nám členka skupiny a vzácna kamarátka Katka prehovorila do duše: „Kto iný má pokračovanie vzdelávacej skupiny prevziať. Máte najviac detí! 😀 A na ich vzdelaní vám príliš záleží, aby ste ich dali do klasickej školy a škôlky. Ste mladí, máte drive a viete nakopnúť veľké projekty.“ A tak sa stalo.

Nás životný reštart zmenil naše nastavenie vo všetkých oblastiach života. Od stravovania cez bývanie, pohyb až po veľmi dôležité vzdelávanie. Naším zámerom je viesť deti a pripraviť ich pre život tak, aby sa vďaka dobrému štartu vyhli prípadnému reštartu.

 

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

Časté otázky

 

Dokážu sa deti začleniť do klasického vzdelávacieho procesu po odchode z Lifestart školy / škôlky?

 Zo skúseností so vzdelávacou skupinou Svetoškola je odpoveď áno. V roku 2020 boli na stredné školy prijatí prví absolventi alternatívnej vzdelávacej skupiny. Náš názor vychádzajúci zo skúseností s deťmi je, že je rozdiel, či do základnej školy nastúpia 6-ročné deti, ktoré si nevedia kriticky vyhodnotiť rôzne stresujúce situácie, ktoré sa bežne dejú v základných školách. Častokrát vnímajú chyby, ktoré sú prirodzenou súčasťou učenia sa v živote, ako svoje zlyhanie. 

Úplne inými očami sa na takéto situácie pozerá sebavedomé dieťa, ktoré vďaka nadobudnutým sociálnym zručnostiam už dokáže kriticky vyhodnotiť situáciu, postoj učiteľa či dôležitosť nejakej úlohy. Sociálne zručnosti nadobudnuté v Lifestart im pomáhajú zažívať viac pokoja, zachovať si chladnú hlavu a vďaka tomuto nastaveniu ľahko nabehnúť na klasický vzdelávací systém.

 

Akou formou vyučujete bežné učivo pre základné školy?

Cieľom je menej sedieť v lavici, viac skúmať a diskutovať. Nezažívať stres pred tabuľou, ktorý prerastá do chronického napätia a znižuje imunitný systém a dôveru v seba. Preto je hodnotenie len ústne a učiva toľko, aby si deti detstvo užívali miesto písania domácich úloh. Ak je vaše očakávanie mať z dieťaťa namemorovaného jednotkára s prvým miestom v recitovaní či v matematickej olympiáde, nie sme vhodný projekt pre vás. 

Môže sa stať, že deti v našej opatere budú dosahovať takéto výsledky, ale nie pre vysoké nároky kladené školou na dieťa, ale zo samotnej vášne dieťaťa pre danú oblasť. Ak si prečítate našu filozofiu, zistíte, že náš fokus je viac na sociálne zručnosti, rozvíjanie osobnosti dieťaťa, sprostredkovanie praktických skúseností a  vďaka prírode vytiahnutie detí z virtuálnej reality do tej skutočnej. 

Ak dnes prídete na pracovný pohovor, nikto sa vás nepýta, čo je to podmet a prísudok, ale ako viete pracovať v tíme, či vám ide brainstorming, či dokážete viesť samostatné projekty. Učivo pre základné školy učíme v takej miere, aby deti neboli zahltené informáciami, používali kritické myslenie, vedeli o ňom diskutovať a používať ho v praxi. 

Povinné učivo je pre nás povinnou jazdou pre získanie všeobecného prehľadu. To, čo nás baví a je pre nás dôležité, sú zručnosti, vďaka ktorým budú deti úspešné v práci, v kolektíve aj v partnerskom či rodinnom vzťahu. Preto učíme len v takej miere, aby zvládli polročné a koncoročné preskúšanie.

 

  

 

Ako sa môže naše dieťa pridať pre vzdelávanie v prírode?

Pošlite nám vašu prihlášku na e-mailovú adresu lifestartskola@gmail.com s krátkym predstavením seba a dieťaťa. Budeme vás kontaktovať. Po absolvovaní osobného pohovoru, ktorého cieľom je zistiť, či sme na jednej vlne a rozumieme si, nasledujú formality k prijatiu a podanie žiadosti o individuálne vzdelávanie pre vzdelávanie doma, s ktorým vám radi pomôžeme.

Mám záujem prihlásiť dieťa k vám a chcem vás vidieť.

Zriaďovanie Lifestart je obrovský objem práce a naše kapacity venovať sa vám sú obmedzené.  Preto obhliadku našej vzdelávacej skupiny ponúkame, ale najradšej rodičom a deťom, ktorí už sú takmer rozhodnutí, srdcom súznia s našou filozofiou, no potrebujú si svoje rozhodnutie potvrdiť skúsenosťou. Tešíme sa na vás!

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

 

Aké nevýhody má vaša vzdelávacia skupina?

Nevýhodou je, že deti chodia domov špinavé z behania po prírode. Často oblečenie zoderú, preto je vhodné vybaviť ich starým oblečením.

Pobytom v prírode je väčšie riziko, že dieťa bude mať kliešťa. Je dobré vybaviť ho repelentom.

Dieťa bude viac opálené pre častý pobyt vonku. Ak vám to prekáža, je potrebné vybaviť dieťa opaľovacím krémom a pokrývkou hlavy.

Deti sa pohybujú v prírode aj mimo chodníkov, rady lezú na stromy. Nevedieme ich len po chodníčkoch vo dvojiciach za ruky.


Môže sa stať, že dieťa sa začne správať neobvykle. Ako rodičia synov, s ktorými sme si tým pri jednom z nich sami prešli, vám môžeme z vlastnej skúsenosti povedať, že sa to stáva. Hlavne, ak dieťa bolo v domácom prostredí, škôlke či škole, kde je od neho očakávané nejaké správanie. V bezpodmienečne prijímajúcom prostredí sa môžu začať prejavovať jeho potlačené stránky osobnosti. 

Môže sa správať zvláštne aj prekvapivo extrovertne, hlučne, úplne rôzne od prípadu k prípadu. Vďaka tomu, aj keď sa nám to nemusí páčiť, môžeme vidieť, že dieťa prechádza liečivým procesom. Pre našu vzdelávaciu skupinu je to naopak pozitívny stav a tešíme sa mu.

Pre niekoho je nevýhodou pracovať na sebe a vyjsť z komfortnej zóny. Ak sa dieťa stane súčasťou našej skupiny, budú prirodzene prichádzať rôzne situácie, ktoré človeka nútia či vedú pozerať sa na svet inak. Preto sa samotní rodičia stávajú súčasťou ich procesu. 

Učia sa viac otvárať rôznym pohľadom na život a nedržať sa len zaužívaných stereotypov. Jednoducho s deťmi rastieme aj my. Bez toho to nejde.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStart

 

Koho hľadáme

Deti, ktoré majú osvietených rodičov, ochotných rásť spolu s deťmi. Prirodzené prostredie, vzťahy, vedenie je prínosom pre každé dieťa. Nie každý rodič sa však vie oslobodiť od zaužívaných stereotypov a pohľadov na svet. Preto hľadáme deti, ktoré majú doma rodičov ochotných vidieť život inak, budovať si dobré vzťahy, byť dieťaťu oporou a dôverovať prirodzeným procesom dieťaťa aj vzdelávacej skupiny.

K našim staronovým tútorom ešte potrebujeme: 

Muža, so zameraním na prírodné vedy, s dobrou kondíciou pre výlety do prírody, hravého, šľachetného a udatného ako rytier. Takého, ktorý bude dobrým mužským vzorom. Otvoreného a ochotného sa osobnostne rozvíjať so skupinou, pri pravidelnom koučingu, aj na školeniach. Skúsenosti s alternatívnym vzdelávaním sú výhodou. Pracovná doba je buď celý alebo polovičný úväzok, krátky-dlhý týždeň 7.30 h – 14.00 h alebo 10.00 h – 16.30 h. Kontakt u nás. 😉

Ženu s pedagogickým vzdelaním pre prvý stupeň, s dobrou kondíciou pre výlety do prírody, láskavú, otvorenú pre alternatívne vzdelávanie, hravú, kreatívnu. Otvorenú a ochotnú sa osobnostne rozvíjať so skupinou, pri pravidelnom koučingu, aj na školeniach. Skúsenosti s alternatívnym vzdelávaním sú výhodou. Pracovná doba je buď celý alebo polovičný úväzok, krátky-dlhý týždeň 7.30 h – 14.00 h alebo 10.00 h – 16.30 h. Kontakt u nás. 😉

Pre deti od troch rokov hľadáme človeka, ktorý je láskavý, otvorený alternatíve a hlavne osobnostnému rozvoju. Dokáže vnímať deti ako jedinečné osobnosti, nie ako nevedomé bytosti, ktoré musíme vychovávať a poučovať. Pedagogické vzdelanie nie je podmienkou. Avšak ochota rovíjať sa osobnostne áno, preto aj rátať s pravidlnými školeniami a koučingom.  Skúsenosti s alternatívnym vzdelávaním sú výhodou. Pracovná doba je buď celý alebo polovičný úväzok, krátky-dlhý týždeň 7.30 h – 14.00 h alebo 10.00 – 16.30 h. Kontakt u nás. 😉

Podporovateľov – možno ste to práve vy! Pritom nevadí, ak nemáme vaše deti v opatere, možno bývate ďaleko alebo sú deti už odrastené. Podporou nášho projektu nám pomáhate viesť generáciu vedomých, súcitných a spokojných detí, ktoré sú už teraz prínosom pre spoločnosť. Sami sa riadime filozofiou pomôž niekomu a odniekiaľ inakadiaľ sa ti to vráti. Preto pošli ďalej. J Ďakujeme.

Domáce vzdelávanie trochu inak: Založili sme školu LifeStartSúvisiace články

Tiež sa ti môže páčiť

Predošlé
Ďalšie

Získajte najnovšie články

Prihláste sa na odber upozornení od nás a buďte prvý, kto sa dozvie o našich ponukách a článkoch.

Sledujte nás: