Trojkurz - Naplánuj, Vybuduj, Vypestuj

+ bonus živá podpora do 16. 4.

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Postaviť si malý, mobilný dom znamená myslieť nie len na efektívne vyriešenie priestoru –interiéru, ale aj ostatných častí domu, ktoré sú menej viditeľné, no za to veľmi dôležité. Patria medzi ne konštrukčné detaily, ktoré umožnia mobilnosť domu a technológia, ktorou zabezpečíte komfort a plnohodnotné bývanie. Slobodný domov, akým je náš mobilný dom, síce nie je ostrovným systémom, ale ukrýva v sebe hneď niekoľko „vychytávok“  postavených na prírodných princípoch a zdravom sedliackom rozume. Autorom projektu mobilného domu a  zároveň projektantom technológie mobilného domu je odborník na technické zariadenie budov Ing. Ján Matúš. Môj manžel:-).

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Foto: www.helenakurus.sk

Hneď v úvode sme spomenuli termín ostrovné systémy. Môžeš nám vysvetliť, o aké systémy ide?

Ostrovný systém znamená, že objekt, dom, je nezávislý od vonkajších zdrojov energie. Napríklad má na pozemku, alebo priamo v dome, vlastný zdroj elektrickej energie, tepelnej, vlastný zdroj vody a takisto má vyriešenú odpadovú vodu. Je teda nezávislý od pripojenia na inžinierske siete. Sú to systémy, ktoré vytvárajú energiu a ich výhoda je, že dokážu prebytky naopak odovzdávať do verejných sieti. Týmto  si dokonca znížiť náklady na investíciu.

Mobilný dom nie je takýmto ostrovným systémom, čo by mnohí možno čakali. Prečo si sa nesnažil vytvoriť nezávislý dom od vonkajšieho okolia?

Zvíťazilo pragmatické riešenie. Mobilný dom sa nachádza v rozvinutej obci, nie niekde na samote vo voľnej prírode. Elektrické vedenie je priamo na pozemku, rovnako aj prípojka vody. Vytvoriť ostrovný systém je veľkou investíciou. Technológia, ktorá zabezpečuje vlastnú energiu je finančne nákladná. V našom prípade bolo nerentabilné, investovať do technológie, ak sú prípojky priamo na pozemku. Zameral som sa preto na možnosti, ktoré sú pomerne jednoduché, cenovo dostupné a pritom tiež šetria energiami. Základnou myšlienkou pri projektovaní technológie mobilného domu bolo mať plán B pre každú situáciu, teda rátať zo záložnými zdrojmi energie. Tak, aby nás nič neprekvapilo. Napríklad výpadok elektrickej energie.

Výpadok elektriky môžu nahradiť solárne panely. Dokážu však zabezpečiť dostatok elektrickej energie aj počas zimy?

Solár, teda fotovoltaika, dokáže vyrábať elektrickú energiu aj v prípade, že nesvieti priame slnko. K panelom, ktoré plánujeme umiestniť na strechu domu, máme už natiahnuté rozvody osvetlenia pre 12v. Rovnako tak aj niektoré elektrické zásuvky budú napojené na solárnu energiu. Či bude dostatok elektrickej energie závisí aj od kapacít batérií. Ide skôr o podporu systému, nie o jej náhradu. Pre ilustráciu, v prípade jednodňového výpadku energie, budeme mať dostatok energie na osvetlenie alebo pre používanie počítača.

Okrem solárnych panelov sa používajú aj termické. Môžeš nám vysvetliť aký je medzi nimi rozdiel?

Fotovoltaické panely vyrábajú elektrickú energiu, kým termické slúžia na ohrev teplej vody. Jeden takýto termický panel bude umiestnený trochu neštandardne na teréne pred mobilným domom a nie na streche, akoby možno ľudia čakali. Dôvodom je, že chceme využiť fyzikálny jav vztlaku, alebo tiaži teplej a studenej vody. Teplá voda  bez čerpadiel stúpa hore a studená klesá dole. Vzniká tak ohrev vody v zásobníku cez termický solárny panel a cirkulácia samoťiažou. Okrem toho, ak v budúcnosti zvýšime počet fotovoltaických panelov, vieme nadbytočnú elektrickú energiu použiť aj na ohrev teplej vody. Závisí to od financií, preto technológiu dopĺňame postupne.

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Foto:ZMG

Stále vo vývoji. Od leta nám síce pribudol gánok a terasa, no stále ešte pracujeme na jej dokončení.

Spomínal si samoťiaž pre prívod teplej vody do zásobníka. Kde si ešte využil fyzikálne javy?

Napríklad gravitácia nám pomôže pri splachovaní toalety. Máme pripravený vývod pre dažďovú vodu zo zbernej nádrže za domom. Mobilný dom je osadený vo svahu a zberná nádrž je plánovaná na jeho vrchu. Samospádom nám voda natečie do rezervoára na splachovanie WC.

Práca s vodou, prečo je tak dôležitá a aké sú možnosti opätovnej recyklácie vody?

S vodou by sa dalo pracovať ešte šetrnejšie aj v našom prípade, ale opäť ide o kompromis, či už z finančného hľadiska, priestorového, či technologického. Čo je najväčším hriechom z pohľadu permakultúry, je splachovanie toalety pitnou vodou. Keďže zo spomínaných dôvodov sme nešli do suchej toalety, zamerali sme sa minimálne na to, aby voda na splachovanie nebola pitná, ale dažďová. Ľudia si neuvedomujú, koľko energie, času a peňazí stojí doviesť pitnú vodu do domácnosti a rovnako tak, aké veľké vstupy sú potrebné na jej vyčistenie. Práve preto sme mysleli aj na jej vyčistenie, a to vybudovaním koreňovej čističky.

O systém koreňovej čističky sa ľudia začínajú čoraz viac zaujímať. Skús nám priblížiť o čo ide.

Koreňová čistička je uzavreté jazierko so štrkovým lôžkom, v ktorom sú vysadené rastliny. Na ich koreňoch žijú baktérie, ktoré odoberajú živiny z odpadovej vody. Symbiózne si nažívajú, pretože baktérie rozkladajú živiny pre rastliny a rastliny privádzajú baktériám kyslík. Aj v prípade koreňovky sme však mysleli na plán B, ak by koreňovka vypadla a tiež sme ju ochránili pred usádzaním tuhým kalom. Je to trojkomorový septik, v ktorom sa kal zbiera a raz za rok vytiahne. Voda z koreňovej čističky bude odvedená do jazierka a môže byť použitá na polievanie rastlín, nie však zeleniny.

Dom stojí v sade, ktorý uplatňuje princípy permakultúry. Zohľadnil si ich aj pri navrhovaní domu?

Permakultúra je o efektívnom využívaní času, energie a prostriedkov. To bol aj dôvod, prečo sme neriešili ostrovný systém. Investovať veľa času, energie a prostriedkov, do systému, ktorý neprinesie pomerný efekt. V dome sme preto permakultúrne princípy využili napríklad pri projektovaní minimálnej dĺžky rozvodu teplej vody. Zásobník je umiestnený, tak aby teplá voda čo najrýchlejšie pritiekla do kohútika a minimalizovali sa tak tepelné straty. Najväčšie straty sú v prípade, keď nechávame odpúšťať studenú vodu, kým čakáme na teplú. Často sa pri konzultáciách s klientmi stretávam práve s týmto podceňovaním. Ako som už spomínal, využívame samo tiaž a fungujeme bez čerpadiel. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na orientáciu domu na juh, vďaka čomu máme pasívne solárne zisky. Naopak, aby sme zabránili prehrievaniu, využívame pasívne tienenie, teda slnolamy umiestnené na fasáde, v sklonoch, tak aby v zime, keď je slnko nízke, slnečné lúče prenikali do interiéru, no letné slnko je v slnolamoch zachytené a vytvára sa tieň. V neposlednom rade je to aj o nevýhode – výhode domu, a to že je malý. V mnohých hľadiskách sme preto museli prizerať na efektivitu domu. Napríklad v tom, že každá miestnosť má viacero využití a skrytých možností. Tiež v tom, že takýto dom je na údržbu a obhospodárenie jednoduchší, lacnejší a šetrnejší pre životné prostredie.

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Foto:ZMG

Solárnymi ziskmi prispieva aj jazierko, v ktorom sa slnko odráža do interiéru. Okrem toho, máme doma pocit, akoby sme bývali pri mori, a to zakaždým, keď vidíme odraz zvlnenej hladiny v dome.:-)

V našich zemepisných šírkach, je prioritnou otázkou, teplo počas zimy. Aké kúrenie nájdeme v tomto mobilnom dome?

Primárnym kúrením sú infra sálavé fólie v podlahe, teda “elektrická podlahovka”. Je to vykurovanie založené na  infračervenom žiarení, ktoré sála z uhlíkových fólií – heatflow . Toto teplo sa šíri sálaním na okolité predmety, na rozdiel od vyhrievania vzduchu pri klasických radiátoroch. Pri svetlej výške 5m, akú má mobilný dom s otvorenými galériami, je efektívnejšie vyhrievať priestor ako vzduch, ktorý by stúpal hore a zdržiaval sa tam. Sekundárny zdroj tepla, doplnkový a zároveň aj záložný sú malé krbové kachle od Thormy, ktoré malý priestor domu veľmi rýchlo a dobre vykúria. Stačia na to obrazne povedané, dve polienka dreva.

Najlepšie teplo, je to ktoré sa nemusí vyrobiť. Prečo si sa rozhodol neísť do pasívneho štandardu?

Veľmi rád by som použil konštrukcie pre pasívny dom, ale vzhľadom na to, že ide o mobilný dom, sme limitovaný šírkou a dĺžkou domu. Veľká hrúbka izolácie steny, by uberala na vnútornom priestore. Zvolili sme teda izolovanie domu v štandardných hodnotách.

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Foto: ZMG, zapájanie vykurovacích podlahových fólií heatflow od Ramis eu.

Po horúcom lete, aké bolo tohtoročné, každého zaujímalo prehrievanie interiéru…

Najväčšiu službu toto leto urobila zelená – vegetačná strecha. Podmienkou pre vybudovanie vegetačnej strechy je, aby bola odvetraná konštrukcia strechy, teda mala vzduchovú medzeru. Tú sme urobili aj na fasáde. Vzduch, ktorý v nej prúdi, dom ochladzuje a nedochádza k takému prehrievaniu. Zároveň je na pultovej streche vrstva substrátu a výsadba, ktorá odoberá teplo a vytvára chladnejšiu a vlhkejšiu klímu. Využili sme i pasívne tienenie. Dom je zámerne osadený priamo pod veľkým orechom z jednej strany a z druhej, stojí stará hruška, ktorá tieni na terasu a terasové dvere. Zachytáva horúce letné slnko a v zime, keď opadnú listy, prepúšťa dostatok svetla do interiéru. Celkovo bol vzduch v sade príjemnejší ako v radovej zástavbe. Teplo počas leta bolo aj v mobilnom dome, ale porovnateľne a možno aj menšie ako v klasickom murovanom dome. Drevodom sa totiž rýchlejšie vyvetrá.

Je možnosť, aby bol tento dom v budúcnosti  ostrovným?

Áno, samozrejme, rozšírili by sme hlavne kapacity batérií a solárnych panelov. Museli by sme vyriešiť ešte vlastnú vodu zo studne, ktorú by čerpalo čerpadlo poháňané solárnou energiou. Mysleli sme na to a aj k tomu sme predpripravili rozvody. Teraz však nie je dôvod odpájať sa od verejných sieti.

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Ing. Ján Matúš – projektant TZB

Stavebný inžinier so špecializáciou na Technické zariadenie budov – vykurovacie systémy  s dôrazom na obnoviteľné zdroje. Je autorom aj zhotoviteľom technickej časti projektu nášho Mobilného domu. Všetky technické výkresy, vyhotovenie konštrukcie a množstvo pribitých klincov je vďaka jeho technickému a zároveň kreatívnemu prístupu v projekte Slobodný domov. Viac o ňom na www.homereset.sk 

 

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Technologické “vychytávky” mobilného domu – reportáž pokračovanie II.

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu.

Reportáž o stavaní mobilného domu svojpomocne I.

Z čoho postaviť slobodný domov a skutočný domov III.

 

 

 

 

Tiež sa ti môže páčiť

Previous
Next

Get the latest articles

Subscribe to our notifications and be the first to know about our offers and articles.

Follow us: